Inżynier produkcji - czym się zajmuje?

Klara Orłowska 01-10-2022

Do głównych zadań inżyniera produkcji należy nadzór nad procesami produkcyjnymi. Jest on odpowiedzialny za wszelkie analizy występujących problemów oraz dokłada starań w celu ich minimalizacji. Ponadto opracowuje dokumentację, dba o organizowanie szkoleń. Na bieżąco wspomaga produkcję pod względem utrzymania wysokiej jakości, bezpieczeństwa i redukcji kosztów.

Odpowiedzialność inżyniera produkcji

Inżynier produkcji to bardzo odpowiedzialne stanowisko, dlatego osoba na nim zatrudniona powinna zdawać sobie z tego sprawę. Samo wykształcenie nie wystarczy, bowiem potrzebne są pewne cechy charakteru i usposobienie. Inżynier produkcji niejednokrotnie stoi na czele całego działu, czyli odpowiada za swoich podwładnych. Musi potrafić wykonywać swoje obowiązki pod presją czasu, a co za tym idzie niezbędny jest wysoki poziom odporności na stres. Pomimo zakończonej edukacji powinien wykazywać się chęcią dalszego poszerzania wiedzy. Wynika to z faktu ciągłego rozwoju branży technologicznej i zmian w niej zachodzącej. Nie da się ukryć, że kluczową kwestią jest ukończenie studiów kierunkowych, jest to absolutną podstawą.

Inżynier produkcji - czym się zajmuje?

Zarobki inżyniera produkcji

Wybór tego kierunku studiów przez młodych ludzi jest często uzasadniony zarobkami. Początkowy inżynier produkcji może liczyć na wynagrodzenie rzędu 3.000-3.500 złotych miesięcznie. Ale wraz ze zdobywaniem doświadczenia i podnoszeniem kwalifikacji kwota ta wzrasta. Osoby pracujące na tym stanowisku od kilku lat mogą zarobić nawet 8.000 złotych miesięcznie. Oczywiście w innych krajach sumy zarobków są zdecydowanie wyższe. Wybór drogi zawodowej determinują często zainteresowania oraz zapotrzebowanie na rynku pracy. Wiele wskazuje na to, że inżynierowie produkcji nie mają w tym aspekcie większych problemów. Zatrudnienie można znaleźć w biznesie, logistyce i w wielu zakładach produkcyjnych o podobnym profilu działalności. Przed specjalistami otwiera swoje drzwi nawet branża elektroniczna, chociaż wiele zależy od wyboru konkretnej specjalizacji.