Gospodarka Polski

Karolina Kamińska 12-08-2021

Gospodarkę dzieli się na trzy ważne komponenty takie jak rolnictwo, przemysł i usługi. W Polsce najszybciej doszło do rozwoju rolnictwa, zresztą podobnie jak w większości krajach na świecie. Od XIX wieku obserwuje się nieustanny rozwój przemysłu, który po Drugiej Wojnie Światowej oparł się na przemyśle ciężkim, a dokładnie na wydobywaniu węgla kamiennego. W Polsce rozwój usług nastąpił dopiero po 1989 roku, gdy przeszło się na gospodarkę wolnorynkową, która umożliwiła rozwój usług takich jak handel, transport, telekomunikacja, bankowość, edukacja, turystyka, ochrona środowiska i inne.

Polska - Użytki rolne

Do użytków rolnych zalicza się grunty orne, łąki, pastwiska, uprawy wieloletnie takie jak plantacje i sady oraz ogródki działkowe i przydomowe. Razem stanowią około 60% powierzchni całego kraju. Mimo, iż grunty orne spotykane są na wyżynach i w górach, to najczęściej spotykane są na nizinach. Łąki i pastwiska znajdują się również na terenie całego kraju, jednak ich skupiska znajdują się przede wszystkim na wschodzie, głównie w dolinach rzek i terenach podmokłych oraz górach. Z kolei uprawy wieloletnie i ogródki skupione są zwłaszcza wokół większych aglomeracji.

Gospodarka Polski

Najlepiej rozwinięte gałęzie przemysłu w Polsce

Całą Polską gospodarkę głównie napędza branża surowcowo-energetyczna. Największe firmy działają na terenie Płocka i Gdańska. W branży tej prócz rafinerii znajdują się także Zakłady Energetyczne, KGHM i spółki węglowe. W przemyśle przetwórczym najlepszy rozwój zauważyć można w transporcie i w produkcji AGD. Wiele krajowych produktów trafia na rynki zagraniczne.

Najlepiej rozwinięte branże usługowe w kraju

Ze wszystkich branż usługowych najwięcej zatrudnionych osób jest w handlu, jednak sytuacja ta będzie ulegać zmianie z powodu rozwoju handlu w Internecie. To właśnie Internet i branża telekomunikacyjna są najszybciej rozwijającymi się obszarami. Do największych firm usługowych w Polsce zalicza się banki, sieci sklepów wielkopowierzchniowych oraz operatorzy telefonii komórkowej. Równie dobrze działają prywatne firmy transportowe.