Co wniosło w życie prawo restrukturyzacyjne?

Sławomir Byliński 20-07-2020

Prawo restrukturyzacje zostało uwzględnione w ustawie przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki. Nastąpiła w nim znacząca reforma regulacji, które istniały przed 2015 rokiem. Z nową ustawą dotyczącą Prawa restrukturyzacyjnego weszła nowelizacja ustawy powiązanej z Prawem upadłościowym i naprawczym.  

Jakie cele objęła nowelizacja ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym?

Po pierwsze, zapewnia ona przedsiębiorcom i kontrahentom efektywne narzędzia prawne. Po drugie, kreuje możliwości nowego początku dla przedsiębiorców, którzy zaczęli biznes w niekorzystnej sytuacji uwarunkowań finansowych. Zapewnia ona także instytucjonalną autonomię postępowań restrukturyzacyjnych, zwiększa uprawnienia aktywnych wierzycieli, podnosi szybkość i skuteczność zarówno restrukturyzacji jak i upadłości. Zmniejsza kwestie formalne i wykorzystuje nowoczesne narzędzia elektroniczne do postępowania naprawczego. Nowelizacja ta usprawnia upadłość konsumencką poprzez łatwiejszy i szerszy dostęp do procedury oraz zwiększa odpowiedzialność nierzetelnych dłużników i upadłych.

Co wniosło w życie prawo restrukturyzacyjne?

Instytucje restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne wprowadziło cztery instytucje takie jak postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne.

Czym będzie Centralny Rejestr Upadłości?

Wraz z ustawą o Prawie Restukturyzacyjnym pojawił się Centralny Rejestr Upadłości. Powstał on, by wesprzeć komunikację między uczestnikami, a sądem. W rejestrze znajdują się ważne dla uczestników postępowania postanowienia i obwieszczenia powiązane z postępowaniami upadłościowymi. Dzięki niemu dużo łatwiej uzyskać dane dotyczące zbywanych składników masy. To nie tylko miejsce informacyjne, ale także miejsce do przesyłania elektronicznych wniosków do sądu czy syndyka. Dzięki temu cała procedura odbywa się w znacznie krótszym czasie, aniżeli odbywało się to przed pojawieniem się ustawy, ponieważ większość spraw formalnych załatwia się przez Internet. Jest to duże udogodnienie zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla sądu.