Czym jest przemysł?

Aleksandra Kowalska 27-10-2020

Zdecydowanie większość z nas ostatni raz czytała o pojęciach takich jak przemysł lub gospodarka w szkole średniej bądź na studiach. Co ciekawe, te dwa pojęcia łączą się ze sobą i lubią występować w parze. Czym jest przemysł i co ma wspólnego z gospodarką?

Czym jest przemysł i gospodarka?

Gospodarka jest fachowo nazywana całokształtem działań, które są prowadzone w danym regionie (cały świat, kontynent czy kraj). Owe działania polegają przede wszystkim na wytwarzaniu dóbr (produktów) oraz na świadczeniu usług. Czym jest przemysł? To jeden z działów wcześniej wspomnianej gospodarki. Jego zadaniem jest właśnie wytwarzanie produktów do celów konsumpcyjnych oraz produkcyjnych.

3 funkcje przemysłu

Pewnie niewiele osób pamięta, że sam przemysł spełnia kilka funkcji, które ważne są dla całych społeczeństw:

  • Funkcja ekonomiczna – polega po prostu na wytwarzaniu dóbr. To wpływa bezpośrednio na sam rozwój gospodarczy konkretnej jednostki terytorialnej.
  • Funkcja społeczna – jest to nie nic innego niż dostarczanie nowych miejsc pracy. Skutkuje to w rezultacie poprawą bytu całego społeczeństwa.
  • Funkcja przestrzenna – opisuje wszystkie zmiany, które widoczne są w środowisku naturalnym i powstają na skutek prowadzonych działań przemysłowych.

Przemysł w naszym kraju podzielony jest na konkretne gałęzie, do których zaliczamy przemysł: mineralny, paliwowo – energetyczny, chemiczny, metalurgiczny, elektromaszynowy, celulozowo – papierniczy, spożywczy, lekki oraz pozostały. Dodatkowo gałęzie te dzielą się w kolejnym kroku na bardziej szczegółowe już branże.

Czym jest przemysł?

W jakich miejscach przemysł rozwija się najszybciej?

Ostatnim i jednocześnie bardzo ważnym aspektem jest lokalizacja, która uzależniona jest od czynników takich jak:

  • Dostęp do wody – dla wielu gałęzi woda jest podstawą produkcji. W związku z tym liczne zakłady umiejscowione są przy rzekach czy wielkich zbiornikach wodnych.
  • Baza surowców – szczególnie dla przemysłu wydobywczego (węgiel, ropa naftowa).
  • Infrastruktura techniczna – obecność dróg czy kanalizacji.
  • Wykwalifikowani pracownicy – dzięki nim możliwy jest rozwój licznych branż, szczególnie tych nowoczesnych.
  • Rynki zbytu – obecność chętnych do zakupu jest niezwykle ważna szczególnie dla branży spożywczej.
  • Przychylne regulacje prawne – w niektórych miejscach poszczególne działalności mogą być przykładowo zakazane.

Jak udowodniono powyżej, pojęcia takie jak przemysł i gospodarka są ze sobą powiązane. Warto znać przedstawioną różnicę, a zdobytą wiedzę wykorzystać w odpowiednim momencie.