Świadczenie rodzinne

Aleksandra Marzec 15-08-2020

Wsparcie pieniężne ze strony państwa dla rodziców jest bardzo ważne. Pojawienie się nowego członka rodziny jest nie tylko radością, ale także wydatkiem. Dziecku należy zapewnić jak najlepsze warunki, co dla biedniejszych rodzin może być trudniejsze. Dlatego młodym rodzicom przysługują różne świadczenia, warto dobrze zapoznać się z warunkami, które trzeba spełnić.

Świadczenie rodzinne

Dla kogo przeznaczony jest zasiłek rodzicielski?

O ten rodzaj świadczenie może ubiegać się każda kobieta po urodzeniu dziecka. Nie ma tutaj znaczenia rodzaj umowy, na jaką jest zatrudniona. Matka dziecka ma trzy opcje do wyboru. Można otrzymać zasiłek na 6 miesięcy w pełnej kwocie, natomiast po tym czasie otrzymuje się 60% wysokości świadczenia. W przypadku, gdy kobieta wybierze wariant drugi, będzie otrzymywała 80% zasiłku rodzicielskiego przez cały rok. Trzecią opcją jest natomiast rezygnacja z urlopu rodzicielskiego, wówczas przez cały rok otrzymuje się 100% kwoty zasiłku. Jeżeli kobieta jest bezrobotna i pobiera zasiłek dla osoby niepracującej. Może on zostać przedłużony o czas, w którym byłby wypłacany zasiłek macierzyński.

Ulgi dla rodziców i pozostałe zasiłki

Rodzice mogą ponadto skorzystać z ulgi podatkowej, warunkiem jest dochód nieprzekraczający 112 tysięcy złotych. Jeżeli nie stanowią oficjalnie rodziny, wówczas dochód nie może przekraczać 56 tysięcy. Wartość ulgi podatkowej jest uzależniony od ilości dzieci. Na pierwsze jest to wartość 62,67 zł miesięcznie, na drugie 92,67, trzecie 139,01 i czwarte 185,34. Wśród zasiłków rodzinnych znajdują się jeszcze takie, w których kryterium jest maksymalny dochód w wysokości 539 zł netto. Wówczas na dziecko do pierwszego roku życia przyznaje się 77 zł miesięcznie. Na dziecko od 5. do 18. roku życia przyznaje się 106 zł, a na starsze – od 18 do 24 lat – 115 zł/miesiąc. Przy temacie zasiłków rodzinnych, trudno nie wspomnieć o becikowym. Należy się rodzicom, których dochód nie przekroczy 1922 zł netto w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie. Jest to świadczenie jednorazowe, w wysokości 1000 zł.