Zajęcie komornicze w firmie – co możemy zrobić?

Maria Tyczyńska 23-07-2020

Paraliż firmy związany z zajęciem komorniczym może stanowić poważne zagrożenie nie tylko dla jej rozwoju, ale przede wszystkim dla jej istnienia. Prowadzenie biznesu zawsze wiąże się z ryzykiem. A problemy z wypłacalnością mają często postać domina, w którym zatrzymanie płatności z jednej firmy powoduje lawinę zadłużenia w kolejnych. Co robić w sytuacji, kiedy komornik zajmuje urządzenia i konta firmowe? Jak dalej funkcjonować i uchronić firmę przed bankructwem?

Egzekucja komornicza – jak się zachować?

Tym, czego nie warto robić w przypadku egzekucji komorniczej, to przeciwstawiać się działaniom komornika. Jest to bowiem funkcjonariusz publiczny, który posiada bardzo rozległe uprawnienia. Co najważniejsze, trzeba tutaj zrozumieć jedną ważną rzecz, komornik podejmuje swoje działania tylko i wyłącznie na wniosek wierzyciela. Nie jest tak, że działa on we własnym interesie i samowolnie. To wierzyciel ma tutaj pierwsze i ostatnie słowo, zarówno w kwestii tego, z jakich części majątku zachodzi egzekucja, jak i możliwości jej zatrzymania.

Dlatego gniew na komornika i utrudnianie mu działań, z pewnością nie poprawi naszej sytuacji. Warto jednak znać prawa, jakie przysługują dłużnikowi, zwłaszcza wtedy, kiedy egzekucja dotyczy majątku firmy, w której zatrudnieni są pracownicy na umowę o pracę. W takiej sytuacji istnieją konkretne przepisy, które mają na celu umożliwić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, pomimo prowadzonych czynności komorniczych.

Tutaj trzeba mieć świadomość tego, że egzekucja komornicza jest efektem decyzji sądu. Dlatego też w jej przypadku mamy prawo do odwołania się od tej decyzji. Jednakżeby to zrobić, nie można unikać powiadomień o kolejnych etapach prowadzonego postępowania, ponieważ czas na odwołanie się od decyzji sądu jest ograniczony.

Zajęcie komornicze w firmie – co możemy zrobić?

Porozumienie z wierzycielem

Tym, co bezsprzecznie możemy zrobić na każdym etapie prowadzonych przez windykatora czy komornika działań, jest porozumienie się z wierzycielem. Niekiedy naprawdę warto zakopać topór wojenny i spróbować mediacji, która może zakończyć się satysfakcjonującym obie strony kompromisem. Dług można rozłożyć na raty lub można zawrzeć innego rodzaju porozumienie, które oszczędzi obu stronom nerwów.

Ważne jest jednak w pełni uczciwe podejście i wypracowanie takich rozwiązań, które z jednej strony będą wykonalne dla dłużnika, a z drugiej akceptowalne przez wierzyciela. Co zrobić, kiedy jednak nie da się rozwiązać sprawy polubownie i egzekucja komornicza jest nieunikniona?

Wyłączenie z egzekucji komorniczej

Jeśli egzekucja komornicza prowadzona jest z firmowego rachunku bankowego, należy wiedzieć o tym, że pracodawca może dokonać wypłaty środków pieniężnych przeznaczonych na wynagrodzenie dla pracowników. W tym celu trzeba jednak dostarczyć komornikowi listę płac. Wolne od zajęcia są również kwoty, które mają pokryć obowiązek alimentacyjny oraz pieniądze potrzebne na zapłatę podatków, składek zdrowotnych i społecznych.

Poza tym na drodze postępowania sądowego można wnioskować o wyłączenie z egzekucji urządzeń czy maszyn niezbędnych firmie do dalszego funkcjonowania. W takiej sytuacji trzeba jednak wskazać mienie zastępcze. W praktyce jedynym skutecznym rozwiązaniem, które pozwoli przetrwać firmie i jej funkcjonować, jest chociaż częściowa spłata zadłużenia i zawarcie ugody z wierzycielem.

Partnerem artykułu jest komornik Warszawa.