Jak wybrać kompetentnego zarządcę nieruchomości w stolicy?

Aleksandra Marzec 28-05-2022

Zarządzanie nieruchomościami jest złożoną i skomplikowaną w realizacji usługą, za której wykonanie odpowiada jedna osoba – zarządca nieruchomości. Zakres jego obowiązków obejmuje wszystko, co dotyczy codziennego funkcjonowania obiektu, a od jakości świadczonych usług zależą zyski i wartość nieruchomości w przyszłości. Wspólnoty mieszkaniowe mogą wybrać niezależnego specjalistę lub postawić na współpracę z profesjonalną firmą specjalizującą się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Która z tych opcji jest lepsza i dlaczego – o tym powiemy poniżej!

Kim jest zarządca nieruchomości i czym właściwie się zajmuje?

Zarządca nieruchomości to profesjonalista, którego główną rolą jest podejmowanie decyzji i wykonywanie czynności mających na celu utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym. W zakres kompetencji zarządcy wchodzi także uzasadnione inwestowanie w obiekt, które ma systematycznie zwiększać płynące z jej istnienia i funkcjonowania zyski. Racjonalne prowadzenie gospodarki nieruchomością gwarantuje optymalizację kosztów jej utrzymania oraz zwiększanie nadwyżek finansowych.

Zakres obowiązków zarządcy jest bardzo złożony i skomplikowany – obejmuje praktycznie wszystko, co dotyczy nieruchomości, począwszy od organizowania jej właściwego funkcjonowania i dbania o komfort mieszkańców, poprzez prowadzenie dokumentacji finansowej i czuwanie nad regularnymi wpływami z tytułu czynszów i opłat związanych z najmem, a kończąc na reprezentowaniu interesów właściciela obiektu lub wspólnoty przed sądami i organami administracji publicznej. Pełnienie funkcji zarządcy jest trudne pod wieloma względami, wymaga bowiem działania na wielu płaszczyznach oraz posiadania szerokiej wiedzy, doświadczenia i zaangażowania.

Jak wybrać kompetentnego zarządcę nieruchomości w stolicy?

Niezależny zarządca czy biuro zarządzania nieruchomościami w Warszawie?

Zatrudnienie w pełni kompetentnego, profesjonalnego i doświadczonego zarządcy jest sporym wyzwaniem zwłaszcza po 2014 r. Do tego czasu na rynku dostępni byli wyłącznie licencjonowani zarządcy – do któregokolwiek byśmy się nie zgłosili, mieliśmy pewność, że nawiązujemy współpracę z profesjonalistą posiadającym państwowe uprawnienia do wykonywania swojego zawodu. Wraz ze zniesieniem obowiązku posiadania licencji, na rynku pojawili się nowi zarządcy, którzy do wykonywana tego zawodu nie potrzebowali już dodatkowych uprawnień.

Fakt, że dziś zarządcą nieruchomości może zostać praktycznie każdy, wiąże się z ryzykiem powierzenia zarządzania nieruchomościami nieodpowiedniej osobie. Takiej sytuacji można jednak w bardzo prosty sposób uniknąć, stawiając na współpracę z profesjonalną firmą – jest nią biuro zarządzania nieruchomościami w Warszawie. Dlaczego warto to zrobić?

Z bardzo prostego powodu – biuro zarządzania nieruchomościami zatrudnia w swoich szeregach wyłącznie certyfikowanych zarządców z potwierdzonymi kompetencjami w zakresie zarządzania nieruchomościami. Nawiązując z nim współpracę, klienci zyskują także dostęp do innych, bardzo przydatnych w opiece nad obiektem profesjonalistów – m. in. administratorów nieruchomości, radców prawnych, księgowych oraz doradców podatkowych.

Artykuł powstał we współpracy z Integrum Management – Twoje biuro zarządzania nieruchomościami warszawa.