Metoda PNF – czym jest?

Anna Jarosz 15-07-2020

PNF to specjalna metoda rehabilitacji wykorzystywana w przypadku występowania schorzeń w okolicy układu kostno-mięśniowego i nerwowego. To całościowa forma leczenia, która działa w oparciu o własną filozofię i zasady pracy z osobami chorymi. Powstała ona na filarach wiedzy pochodzącej z obszaru neurofizjologii. Warto dodać, że w ofercie wielu gabinetów rehabilitacyjnych ona występuje, np. metoda pnf w Orto Reha Sport Kraków jest jednym z miejsc, gdzie można się jej poddać.

PNF czyli Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

Tłumacząc na język polski to proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie, czyli inaczej neurofizjologiczne działanie terapeutyczne na receptory ciała człowieka, które za pośrednictwem połączeń nerwowo-mięśniowych oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy i wspierają osobę chorą w wykonywaniu zaburzonych przez schorzenie ruchów. Celem tej metody jest wspieranie funkcji niezbędnych w normalnym życiu takich jak podnoszenie różnych rzeczy, siadanie, chodzenie, przełykanie czy dbałość o odpowiednią postawę ciała. Do usprawniania tych funkcji wykorzystuje się prawidłowo funkcjonujące części ludzkiego narządu ruchu. Jest ona uznawana jako jedną z lepszych metod fizjoterapeutycznych w dzisiejszej rehabilitacji ruchowej.

Metoda PNF – czym jest?

Gdzie można się poddać takiej terapii? – np. metoda pnf w Orto Reha Sport Kraków

Jak już wspomniano jest ona dostępna w różnych gabinetach fizjoterapeutycznych. Przykładowym ośrodkiem jest metoda pnf w Orto Reha Sport Kraków, gdzie następuje przywracanie fizjologicznych wzorców ruchowych, które zostały zniszczone przez uraz lub chorobę przewlekłą. To metoda całościowa, która wykorzystuje zdrowe elementy w leczeniu tych chorych. To zupełnie nieinwazyjna metoda, która jest w 100% bezpieczna dla pacjenta. Fizjoterapeuta przy współpracy z osobą chorą wykorzystuje techniki stabilizujące, rozluźniające, wspierające ruch i koordynację. Przed rozpoczęciem leczenia, pacjent sam określa jaki cel chciałby zdobyć, a pod niego zostaje opracowany przez specjalistę z tego ośrodka jak najbardziej osiągalny program leczenia.

Metoda ta dąży do powrotu w funkcjonowaniu w naturalnej rzeczywistości, dlatego terapia ta w Orto Reha Sport jest powiązana z rozwijaniem umiejętności samoobsługi, wykorzystując przy tym przedmioty, z których korzysta się na co dzień. Skutki tej terapii dają nadzieję na lepszą jakość życia, przede wszystkim samodzielne funkcjonowanie oraz motywują do kolejnych działań w trosce o sprawniejsze jutro.

Kiedy decydować się na terapię PNF?

Terapię tą zaleca się do stosowania w przypadku problemów ortopedycznych, po przeróżnych uszkodzeniach kości, stawów, tkanek miękkich, po zabiegu wszczepiania endoprotez, po artroskopii, zabiegach rekonstrukcyjnych, kontuzjach oraz amputacjach. Zaleca się ją także w przypadku występowania wad postawy, np. skoliozy, deformacji klatki piersiowej czy stóp. Metoda jest również wykorzystywana w sytuacji chorób neurologicznych, szczególnie po udarach, urazach mózgu i rdzenia kręgowego, stwardnieniu rozsianym, ataksji, chorobie móżdżku oraz innych tego typu. Stosowana jest jeszcze podczas zaburzeń chodu i równowagi oraz zaburzeń mięśni.